Pełna gala przed startem: SOKÓŁ-600 z koszem i Starszy Posterunkowy Polskiej Policji Państwowej